Χρήστος Δ. ***


  • Οργάνωση των guests στα παιχνίδια.
  • Φωτογράφος της ομάδας.