*Τζίμης


Σεναριογράφος της ομάδας Venom 2016 – 2017.
Υπεύθυνος για την ανάπτυξη και το περιεχόμενο της ιστοσελίδας Venom.
Υπεύθυνος για τη συντήρηση του αρχείου της ομάδας Venom
Game Statistics