*Σοφία


Υπεύθυνη για το ταμείο της ομάδας όποτε χρειαστεί μια κοινή αγορά
Βασικός ρόλος gameplay: Medic
Υπεύθυνη για τη συντήρηση του αρχείου της ομάδας Venom
Game Statistics